Kırıkkale Yöresi Türküleri - Pehlivanlı Abidin Bey 1

Yetmemiş kılıcı tavsımış yayı
Önünde kaçıyor Avşarın beyi
Kör Avşarlar vurmuş Abidin Beyi

Şimdi yalan oldu kime ne deyim
Abidin Bey vuruldu kime ne deyim

Kalleş Tülek Hasan yelledi bizi
Kanıma gark oldu yaylanın düzü
Bana ağlasın da dayımın kızı

Şimdi yalan oldu kime ne deyim
Abidin Bey vuruldu kime ne deyim

İnsafa gel dayım oğlu insafa
Kucağımda pek küçüktü Mustafa
Üç sene dokuz ay sürdüğüm safa

Şimdi yalan oldu kime ne deyim
Abidin Bey vuruldu kime ne deyim
Date: 28.09.2018      View: 94