Kırıkkale Yöresi Türküleri - Minarenin Uçları

Minarenin Uçları
Öttü sabah kuşları
Balınan kaymak olmuş
Aman güzel sevdiğim
Gül sinenin uçları

Üzüm aldım salkımdan
Yaprağının altından
Eğil bir yol öpeyim
Aman güzel sevdiğim
Gül sinemin altından
Date: 21.09.2018      View: 77