Gesi Bağları 6 lyrics

Gesi bağlarından gelsin geçilsin
Kurulsun masalar rakı konyak içilsin
Herkes sevdiğini alsın seçilsin

Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
Halimden bilmiyor ben o yari neyleyim

Gesi bağlarında bir top gülüm var
Hey Allah'tan korkmaz sana bana ölüm var
Ölüm var da şu gençlikte zulüm var

Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
Halimden bilmiyor ben o yari neyleyim

Gesi'ye giderken tokaştım daşa
Gardaş ekmeğini anam hakarlar başa
Çalıştım çabaladım emeğim boşa

Atma garip anam beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime

Gül koymuşlar menekşenin adını
Dünyada almadım anam ben muradımı
Ben ölürsem dertli koyun adımı

Örtün pencereleri anam değmesin yeller
Dertli olduğumu aman bilmesin eller

Gesi bağlarında üç ırgat işler
Anamdan mı gelir şu uçan kuşlar
Analar doğurur ele bağışlar

Atma garip anam beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime

Gesi bağlarının gülleri mavi
Ayrıldım yarimden anam gülmeyim gayri
Ayrılık yaşını silmeyim gayri

Yas tutsun ellerim kına yakmayın
Kör olsun gözlerim sürme çekmeyin

Gesi bağlarında dolanıyorum
Yitirdim yarimi anam aranıyorum
El kadar mektuba güveniyorum

Yaz yaz mektubunu anam postaya bırak
Felek bizi ayırdı anam yolumuz ırak

Saç üstünde fısır fısır bazlama
Ana ben yaralıyım ciğerimi közleme
Ben ölüyom gelir diye gözleme

Atma garip anam beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime

Şu görünen bağçe m'ola bağ m'ola
Şu dağın ardında anam yarim var m'ola
Yarim de benim gibi anam yanar m'ola

Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
Halimden bilmiyor ben o yari neyleyim

Gesi bağlarında kaynar serince
İçerim kan ağlar anam seni anınca
İflah olmaz ben bu dertten ölünce

Örtün pencereleri aman değmesin yeller
Dertli olduğumu aman bilmesin eller

Ocağa et koydum yiyesim geldi
Ciğerim anamı aman göresim geldi
Açıp mezarını giresim geldi

Atma garip anam beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime

Gesi bağlarında bülbüller öter
Ateşim yanmadan aman dumanım tüter
Bana bir şey oldu ölümden beter
Örtün pencereleri aman değmesin yeller
Dertli olduğumu aman bilmesin eller

Gesi bağlarında pişirdim nohut
Yarim ben ölüyom sen beni unut
El kadar yavrumu yerime büyüt

Ne dedim de garip anam düştüm eller diline
Kimseler yanmasın anam yansın derdime

Gesi bağlarına indi bir Firenk
Ah çeker ağlarım anam dayanmaz yürek
Gönderin yarimi o bana gerek

Gel otur yanıma çektiğim yeter
Ayrılık hasreti ölümden beter

Gesi bağlarında kaynar kum idim
Fener gibi yanan anam mum idim
Evvel Allah yarim sensin benim ümidim

Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
Halimden bilmiyor ben o yari neyleyim

Gesi bağlarında bir top gül idim
Yağdı yağmur güneş vurdu eridim
Ezel yarin sevgilisi ben idim

Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
Halimden bilmiyor ben o yari neyleyim

Gesi bağlarında geçilmez yastan
Her yanım ıslandı anam yağmurdan yaştan
Sağ yanın ağrıdı sol yana yaslan

Devşirdim çiçeğimi benim nem kaldı
Gidiyom gurbete anam benim nem kaldı

Gene kalaylandı sofranın tası
Silerim gitmez anam gözümün yaşı
Şu benim çektiğim soysuzun yası

Atma garip anam beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime

Yüceye kaldırın gelin ölüsü
Elmalar donatın söğüt dolusu
Bana derler kadersizin birisi

Ne deyim ağlayım ah alnımın yazısı
Böyle de olurmuş gelinlerin bazısı

Gesi bağlarında ötüşür kuşlar
Kalmadı başıma değmeyen taşlar
Anam bana kıydı ele bağışlar

Atma garip anam atma beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın dedime

Gesi bağlarında üç ağaç iğde
Ciğerim tutuşur anam gözlerim yerde
Çarem yok tutuldum amansız derde

Örtün pencereleri aman değmesin yeller
Dertli olduğumu aman bilmesin eller

Ah çeker ağlarım dinmez yürek acısı
Ne yapsam silinmez şu alnımın yazısı
Böyle mi olur gelinlerin bazısı

Atma garip anam atma beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime

Gesi bağlarının erimez karı
Ciğerim sızılar ağlarım ben zarı
Evvel benim idin oldun ellerin yari

Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
Halimden bilmiyor ben o yari neyleyim

Share:

Kayseri Yöresi Türküleri other songs