Kayseri Yöresi Türküleri - Cırlavuk Yolları Cızıdan Cızı

Cırlavuk yolları cızıdan cızı
Elinde dividi koynunda cüzü
Alnıma yazılmış bir ince yazı

Yazılan yazılar bozulmaz imiş
Başa gelenler de az olmaz imiş

Saat dörtte arkın suyu bulandı
Hayın Ahmet hayın hayın dolandı
Soktukça kamayı beynim bulandı

Soktukça kamayı ölme mi sandın
On beş sene günü giyme mi sandın

Efe Mehmet Cırlavukun arslanı
Nasıl bozdun çiçekteki bostanı
(Bu kısımdaki kelimeler okunmuyor)

Yatsının farzını kılmadım daha Darsayaklı dayım duymadı daha
Engürü valisi kıymadı bana

Soktukça kamayı al kanım akar
Dostlarım ağlaşır düşmanım bakar

Kuyunun başında mevtam yunuyor
Düşmanlarım kıs kıs olmuş gülüyor
Gülme düşman gülme sıra dönüyor

Soktukça kamayı ölme mi sandın
On beş sene günü giyme mi sandın

Kuyunun başında unum elenir
Kaytan bıyıklarım kana belenir
Gülme düşman gülme sıra dolanır

Soktukça kamayı ölme mi sandın
On beş sene günü giyme mi sandın
Date: 03.08.2018      View: 106