Karaman Yöresi Türküleri - Yunus Emre

Aramayın Yunusu yadda yabanda
Yunus Emre Larendede Karamanda
Gönüllerde zikierlerde dualarda
Dervişlerin piridir o Yunus Emre

Yunus Emredir dervişlerin er başı
Çok kaynatmıştır tekkelerde nur aşı
Balım Sultanın dost Tabtukun yoldaşı
Aşıkların yaridir o Yunus Emre

Yunus bizim ilde Karamanda kalmış
Nice aşıkları var elinden kanmış
Sevgi metaı hoşgörü miras kalmış
Gönüllerin eridir o Yunus Emre

Mevlevi der sadıklar ölmez hep diri
Yunus Emre onca sadıklardan biri
Aşıkların dövünür divane deli
Yarenlerin gülüdür o Yunus Emre
Date: 11.10.2018      View: 118