İstanbul Yöresi Türküleri - Saiy Faslı

Bu bekçiniz dayı oldu
Mahallenin bayı oldu
Nakledeyim ahvalini
Bekçiniz bir saiy oldu

Bekçi saiydir piyade
Attan yürüktü ziyade
Bekçi on günde varacak
Saiy olup Beligrade

Yol uzaktır gördü baktı
Yola revan olup aktı
Otuz altı günde bekçi
Topkapıdan taşra çıktı

Azığını bile götürür
Gahice yolu yetirür
İki adam bulursa
On beş saat oturur
Bekçi çok eyledi kade
Elin yüzün yuydu çayda
Çırpıcının çayırına
Bekçi çıktı sekiz ayda

Bekçi benden öğüt al da
Görün bekçiniz ne halda
Gice gündüz yürüdü
Silivriye yedi yılda

Bekçi bakmaz dörde beşe
Bak şu başa gelen işe
Yirmi beş yılda bekçi
Hele yaklaştı Nişe

Sözlerim hep deryadır
Bekçi kulun bir gedadır
Date: 01.10.2018      View: 69