İstanbul Yöresi Türküleri - Saçbağı Takar Saçına

Saçbağı Takar Saçına
Gider sarayın içine
Güzel sevenin suçu ne

Saçbağı devran senindir
Senindir nazlım senindir
Alemde seyran senindir

Sen bahçelerde gezersin
Benden iltifat sezersin
Başına güller dizersin

Saçbağı devran senindir
Senindir nazlım senindir
Alemde seyran senindir

Ay benim kargı kamışım
Taze turfanda yemişim
Sarı altında gümüşüm

Saçbağı devran senindir
Senindir nazlım senindir
Alemde seyran senindir

Yeniçerilerin ağ'sı
Önünde gider yayası
Kırk bin kulların ağası

Saçbağı devran senindir
Senindir nazlım senindir
Alemde seyran senindir

Üsküdar'dan gelir kayık
Sultan İbrahim'e layık
Kimi sarhoş kimi ayık
Saçbağı devran senindir
Senindir nazlım senindir
Alemde seyran senindir

Sen gezersin hecin gibi
Taracığın macun gibi
... çifte güvercin gibi

Saçbağı devran senindir
Senindir nazlım senindir
Alemde seyran senindir

Sen gezersin ferde ferde
Seni uğratırlar derde
Zülfün bölündüğü yerde

Saçbağı devran senindir
Senindir nazlım senindir
Alemde seyran senindir

Evlerinin önü bakla
Güvercinler kılar takla
Al beni koynunda sakla

Saçbağı devran senindir
Senindir nazlım senindir
Alemde seyran senindir

Yorganın ucunu basdım
Koynuna girtektir kasdım
Güvercin topuklu dostum

Saçbağı devran senindir
Senindir nazlım senindir
Alemde seyran senindir
Date: 03.08.2018      View: 120