Mektep Faslı lyrics

Bu mah mahlar yücesidir
Zevk ü safa gicesidir
Guş edin ağam efendim
Bekçi mektep hacesidir

Ar ü gayreti güdecek
Bu kış sılaya gidecek
Mektep hacesi olunca
Beni baş kalfa idecek

Açacak bir ali mektep
Cem olacak uşaklar hep
Kendi elifbayı bilmez
Ne okutur bilmem acep

Keleş gibi çok işi vardır
Siym gibi dişleri vardır
Rabbi Yessir'de bekçinin
On sekiz yanlışı vardır

Uşaklar seyir istedi
Bizi seyre götür didi
Bekçi aldı uşakları
Azm-i Kağıthane eyledi
Kahve ibriği kaynardı
Cümle halk bizi dinlerdi
Kalktı bekçi soyundu
Uşaklar ile top oynadı

Cem' oldu uşaklar başına
Tuttular sapan taşına
Bekçi de gayet darıldı
Düştü uşaklar peşine

Didi mektebe varayım
Otuz deynek vurayım
Ben size hace döğmeyi
Nice olur göstereyim

Didim bekçiye gel hace
Doyur beni cüz'ice
Eğer doyurmaz isen
Bahşiş isterim bu gice

Razıyım ben de bu işe
Didi oğlum binler yaşa
Bekçi beni dövecektir
Zahmet olmazsa bahşişe

Share:

İstanbul Yöresi Türküleri other songs