Kütüphane (Ideyim Size Nidayı) lyrics

İdeyim size nidayı
Guş idin taze edayı
Kitaphaneyi söylesin
Dinleyin bekçi gedayı

Her köşeye irdi nida
Doldu cihana bu seda
Hazret-i Sultan Mahmud'un
Bir günün bin etsin Hüda

Yoktur bekası dünyanın
Kuluyuz Gani Mevla'nın
Yedi iklimde söylenen
Namıdır Al-i Osman'ın

Al-i Osman'ın şevketi
Yoktur naziri devleti
Dört köşede metholunur
Kitaphanenin ziyneti

Ziyneti dehre saldı fer
Vasfa sezadır serteser
Ayasofya camiinde
Eyledi bir ali eser

Etrafında dolapları
Kitapla dolu her yeri
Ortasındaki dolapta
Gösterdi üstad hüneri

Evvela gör kapısını
Sonra seyret hepisini
Bir kafes ki yok naziri
Var mı görmüş yapısını
Öyle bir ziynetli makam
Görmemiştir hs ü m
Cümle duvarları kaşi
Tuğra-yı Şahi da Nizam

Asılı bir tane elmas
Seyretti ani cümle nas
Hak bu kim oldu cihane
Bu revnak ile hassülhas

Taht-ı şahi revnak vermiş
Bir al puşi de örtülmüş
Hazret-i Sultan Mahmud'un
Ol makam mesnedi olmuş

Her trabzan sedefkari
Babalar altından sarı
İki tane çifte vavlar
Didiler altından kari

Kubbesine yok behane
Cümle etrafı şahane
Tahsin anın nakkaşına
Bir eser kodu cihane

Muvaffak eyledi Allah
Hayır olur makbul ind-Allah
Seyredüp kitaphaneyi
Her gören didi maşaallah

Vasfında acizdir dilim
Yazmağa varmadı elim
Eğer dilerse bahşişi
Ağalardan niyaz ederim

Share:

İstanbul Yöresi Türküleri other songs