İstanbul Yöresi Türküleri - İstanbul Yalıları

Geliyor eyyam-i bahar
Etmek ister geşt ü güzar
Sahra safası hoşçadır
Cana ferahtır aşikar

Seyir yerlerin bilelim
Zevk ü sefa eyleyelim
Yalı seyri müferrihtir
Yalıları söyleyelim

Üç çifte yağlı piyade
Gavvas idelim deryade
Azmedelim yaran ile
Olmasın kesel arade

Üç müsahip yar ola
Mahfice bir seyran ola
Binelim yağlı kayığa
Kayıkçılar da can ola

Görüle cümle levazım
Sonra dime su da lazım
Bellidir seyrin hali
Size anlatmak ne lazım

Kurşunlu Mağaza Mumhane
Kireçkapusu Tophane
Gayet ile müferrihtir
Zevk bahşeder insane

Geçince Çöpçülimanı
Fındıklıda kıl seyranı
Bir çeşme yapılmış hokka
Kabataşta yok akranı

Domabahçenin havası
İnkar olunmaz safası
Gayet ile nazik yerdir
Cem olur bay ü gedası

Var saray-i Şehinşahi
Beşiktaşın doğru rahi
Mevlevihanede dirsen
Dedeler giyer külahı

Ortaköy de hoşça düşmüş
Camii gayet yakışmış
Defterdar burnunu geçüp
Kayıkçının aklı şaşmış

Kuruçeşmede durulmaz
Arnavut Köyü sorulmaz
Akıntıda çık yedeğe
Kayıkçı sana darılmaz

Hasan Halife andan Bebek
Kayıkçı çekmekte kürek
Kayalarda varıp çıktık
Yedek çektik Hisara dek

Hisarda eyle seyranı
Eğlenir ademin canı Şeytan akıntısın geçüp
Ötesi Baltalimanı

Eylenüp anda kıl sefa
Kürekçiler çekti cefa
Emirgan oğlu sarayı
Bekçisi deli Mustafa

İstinye körfezin dolaş
Yeniköyde etme savaş
Tarabyada eğlenilmez
Var Büyükdereye yanaş

Büyükdereden Sarıyer
Üst yanındadır Hisar
Rumelinin yalıları
Bu arada buldu karar

Kayıkçı dir ki yelken aç
İşte geldik boğazı seç
Görünür Kavak hisarı
Seyredelim karşıya geç

Hisarda eyledik demi
Kavakta yanaşır gemi
Macar bahçasi görünür
Defolur ademin gamı

Uncubaşı değirmeni
Hünkar İskelesi yanı
İncirli de müferrihtir
Çubuklu da cana safa

Kanlıcanın var safası
Hoşça düşmüştür edası
Bahayi körfezi dahi
Çekmekte daima yası

Hisar ile Küçük Göksu
Hiç ademe komaz kaygu
Kandilli de nazik yerdir
Etrafını kıl cüstücu

Kandilliden Vani Köyi
Kuleli cümleden eyi
Bir ağaca bağlamışlar
Anda vardır bir kör ayı

Çengel Köyünde kıl karar
Istavrozda aceb ne var
Kuzguncuğu neyleyelim
İdelim azm-i Üsküdar

Üsküdardan Şemsipaşa
Kayıkçılar bakar başa
Kavak gayet müferrihtir
Öte yanı Haydarpaşa

Yalıları ittim tamam
Sözüme var mı kelam
Bahşişi varın alınız
Duacıyız subh ile şam
Date: 03.08.2018      View: 123