İstanbul Yöresi Türküleri - Eyüp Faslı

Doğru yollara gidelim
Erenler sözün güdelim
Bu gice size sultanım
Bir güzel cevap virelim

Seyreyledim ben alemi
Şu cihanda sürdüm demi
Hazret-i Eyyübe vardım
Yüz sürüp defettim gamı

Seyrettim Eyyübi hele
Gezindim sağ ile sola
Ali Bey Köyüne vardım
Bir iki yaran ile bile

Hep yeşiller giymiş dağlar
Etrafı zeytin olmuş bağlar
Kağıthaneyi seyrettim
Sular cuş edip çağlar

Karaağaç hoşça yerdir
Sütlüce de muteberdir
Hasköyün kavmi Yahudi
Tersanenin vardır

Cüzi Kasımpaşaya uğradım
Anda da bir sefa sürdüm
Dolaşıp andan sultanım
Galataya doğru vardım
Kurşunlu Mahzene geçtim
Tophanenin suyun içtim
Fındıklıda eğlenmeyüp
Dolmabahçeye düştüm

Beşiktaş bir hub rana
Mevlevihane da ziyba
Ortaköyü hele dirsen
Ehl-i diller eyler sefa

Kuruçeşmeyi dolaştım
Bebek bahçesinden geçtim
İmam Sururiyi seyredip
Hisarda bir kahve içtim

Seyreyledim İstinyeyi
Methederler Tarabyayı
Yeniköy beyler mekanı
Büyükdere seyran yeri

Sarıyerde seyran ittim
Dört yanını cevlan ittim
Doğrulup Kavağa çıktım
Anda da kayığa bindim

Bir zaman eyledim karar
Mecnun da Leylasın arar
Gurbette çok paslandım
Kavakta eyledim karar
Date: 24.09.2018      View: 115