Bekçinin Paça Kazanına Düşmesi lyrics

Bak bekçinin iz'anına
Açlık geçmiş ta canına
Paça yaptırmıya varmış
Paçacının dükkanına

Sahanın eline alır
Kazanın dibine varır
Bir iyice yapsın deyu
Paçacıya pek yalvarır

Paçacı kazanı açar
Bekçi de yanına geçer
Kazan içine bakarken
Başından sarığı uçar

Sarığı gider bir yana
Bak bekçinin seyranına
Sarığı alayım derken
Düşer paça kazanına

Bekçi bir yol dalar çıkar
Paçacı ateşi yakar
Bekçi başlarken feryada
Paçacı da döner bakar

Bekçiyi kazanda görür
Başına bir kepçe vururDer ki ne ararsın onda
Sahanın taşrada durur

Kazan fukur fukur kaynar
Bekçinin eli ayağı yanar
Bekçi hop hop hep sıçrar
Paçacı sanır ki oynar

Bekçi o haldeyken yine
Paça doldurur koynuna
Paçacı der ki taşra çık
Bak eylediğin oyuna

Çıkardılar bunu hele
Paçacılar güle güle
Pişmeye az kalmış bekçi
Birazcık kızarmış hele

Paçacı kazanı döker
Vafir garip zarar çeker
Bir sille vurur bekçiye
Bekçi düşer teker meker

Bekçiniz kaçar gülerek
Sizlere geldim bilerek
Ağam efendim sultanım
Bekçinize bahşiş gerek

Share:

İstanbul Yöresi Türküleri other songs