Güle Çıktım Gülmedim lyrics

Güle çıktım gülmedim
Gülden düştüm ölmedim
O yarinen (yariminen)gezmesi
Sefayımış bilmedim
Öleceyim senin üçün

Uzadım gamış oldum
Damladım gümüş oldum
Ben zevdana düşeli
Yuva dudmaz guş oldum
Öleceyim senin üçün

Çayır çimen üstünde
İnek güderim inek
Muhbile'nin yüzünden
Yidim yüz elli deynek
Öleceyim senin üçün

Share:

Isparta Yöresi Türküleri other songs