Bir Şuh-i Sitemkar Yine Saldı 2 lyrics

Bir şuh-i sitemkar beni saldı yeni derde
Koydu şu benim başımı bin türlü kederde
Ağlar şu benim didelerim vakt-i seherde

Sevdim nideyim terk edemem hayr-i beşerde
Bir misl-i melek zat-i peri hüsnü beşerde

Gül bülbüle aşık olup gül dalını bekler
Pervane dahi yanmada aşk narını bekler
Sevdalı aşık her seher yar yolunu bekler

Sevdim nideyim terk edemem hayr-i beşerde
Bir misl-i melek zat-i peri hüsnü beşerde

Share:

Elazığ Yöresi Türküleri other songs