Yare lyrics

Ççik çye bin dar re
Silavek şande ji yar re
Heç k di nava min yara min de fesadiy bikin
Xwed nehle bihar re, yar yar bbext yar
Kerbiy yar krbiy yar, bbext yar

Ji diyr de mha reş t
Deng zengil bi min xweş te
Ser çend sala ye ku şivan mala
Bav te li ber derd kula
Ji cger l xwna reş t
Yar yar l bbext yar
Kerbiy yar krbiy yar
Yar yar kerbiy yar krbiy yar bbext yar
şr
Taner' vera, şrna mina pul vore
Jü nawa crde fetelna, şrna mina çim bur gilore
Ner seytan mi qurd keno, şay çimu veze, b non trya bore
Er şr şr, delala ma şr.
Heq kedero mae ndo, ti mar kerda ple
Er şr şr, omda ma şr.

Taner' vera, şrna mi dalik u buk
Cnya hewle ke kuna mordem kot dest
Bena murdara ver na kutik,
şre vana, "Uyo ke dosta xo çna, lese de vejn kergan u buk"
Er şr şr, delala ma şr.
Heq keder mae ndo, ti mar kerda ple
Er şr şr, omda ma şr

Share:

Aynur Doğan other songs