Berget Det Bl lyrics

Kor blei det av alt s eg aldri fant
men lengta itte f?
Va det sant at Soria Moria brant
om kvelden bak Berget det bl?

Bak Berget det bl song fuglane sttt
og sol gjekk aldri ner.
Va det sant at hyet va mrre stt
og villgraset grnnare der?

Nei, livet lg og blenda blikket- tett innp meg, her og n!
Og dagane lyse p denne si
av lgn om Berget det bl.

Det va ikkje sant at eg aldri fant
drmmen bak Berget det bl,
for Soria Moria lg og brant
i alt s eg peikte p.

Ja, livet lg og blenda blikket
- tett innp meg, her og n!

Share:

Vamp other songs