Çifte Çıkar Martinimin Dumanı lyrics

Çifte çıkar martinimin dumanı
Yoktur da zalımların dini imanı
Şimdi gelri mahpusların fermanı
Ataşlara da yansın şu İnebolu
Beni de vuran zalim müfreze kolu
Sisli kaya derler bir kara taşdır
Beni de vuran zalım üç arkadaştır
Beşli martin bana da yoldaştır ey
Ataşlara dayansın şu sisli kaya
Nasıl da ağlamasın doğuran ana

Share:

Yavuz Top other songs