Tolga Sağ - Gönlümüze Güman Koyman Erenler

Gönlümüze Güman Koyman Erenler
hışm ile yeldirmek şeytana düştü
yezid'e teberra okuyan canlar
icazet Zülfikar sultana düştü

güruh-u naci'den gelerek hem an
dört kapısı vardır dördüde tamam
veçh-i ademdedir on iki imam
ol matem ayında al kana düştü
kırkların deminde coşturdu bizi
birliğe hü dedik birledik özü
ali'nin alnında 1öhre yıldızı
şavk vurup şulesi meydana düştü
1firdvs-i ala'ya çıkar bu ahım
onulmaz yarama sen vurma zahım
pir sultan abdal'ım coktur günahım
şimdi gayret şah-ı merdan'a düştü
Date: 01.03.2017      View: 70