Teriyaki Boyz - Takeover

VERBAL)
Yes, Yall and kono BOYZ wa da~re?
Atsuma~re , Givin Yall kimi ni sen PAASENTO
Itsumo~kaccho ii~ rappu shite masen?
Maa ne, ore tachi wa ne Wanted!
More gyaru tachi Wildin
Date: 28.02.2017      View: 63