Sivas Yöresi Türküleri - Geldim Şu Alemi Islah Edeyim 3

Şu alemde ıslah olayım dedim
Gönül muradına erdi sonradan
Zamane halkına sırrımı verdim
Sermayeden zarar ettim sonradan

Şu Ebu Cehil'in kara yüzleri
Ey - olmuyor yaramazın gözleri
İki dinli her cahilin sözleri
Durdukça kar etti cana sözlerin

Geldin benim ile kondun konuştun
Kadehi ver dedin doldurdun içtin
Bir Hak lokmasıydın müşteri düştün
Kalbin çürük imiş bildim sonradan
Gidi münafıklar girdi kanıma
Cefa etti cesedime canıma
Hangi peygamber girdi deve donuna
Ah ettikçe ben de bildim sonradan

Yol bir olunca erkan da bir olur
Yalancılar bu meydandan sürülür
İpi çürük olan bir gün üzülür
Sarma ile temel tutmaz sonradan

Derviş Ali'm eder bir kar edelim
On iki imam meclisine girelim
Mülceme Muaviye'ye lanet edelim
Dönme ile talib olmaz sonradan
Date: 16.08.2018      View: 127