Serhad Raşa - Güvercin

Hani Güvercin vurulmazdı, inancınızda
Hele hele insana kıyılmazdı, anlayışınızda
Kör ettiniz gözünüzü, vurdunuz türkümüzü
Barışla bir arada, yaşama ülkümüzü.

19 Ocak'tı gardaş, vuruldu Hrant yoldaş.
O ermeni, ben azeri, sol yanım yangın yeri.
Kar yoktu yüzü kızara, taşın kalbine kazıla.
Tasarlanmış bir cinayet, tarihe böyle yazıla.

19 Ocaktı ey halk komşu Güvercini vurdular
Hem ürkek, hem tedirgindi yurdunu tabutladılar.
Yüzü koyun kapaklandı ayağının altı delik
İnsanlığın vicdanında utancımız gazetelik
Seydunanın belleğinde utancınız gezetelik
Date: 06.10.2018      View: 88