novruz bayram lyric results

Azerbaycan Yöresi Türküleri - Novruz Novruz Bahara
novruz novruz bahara Açır növruz bahara novruz gelir yaz gelir Neğme gelir saz gelir Gün çıhır saçlı gızla Uzun saçaglı gızla Bağçamızda gün olsun Gün gelsin her gün olsun Bağçamızda gül ols...
Ahmet Özhan - Can Bula Cananı
Can bula cananını bayram o bayram ola Kul bula sultanını bayram o bayram ola Hüzn-ü keder def ola Dilde hicap ref ola Cümle günah af ola bayram o bayram ola Tevhid ede zevk ile Hakk'ı sev...
Ahmet Özhan - Can Bula Cananını
Can bula cananını bayram o bayram ola Kul bula sultanını bayram o bayram ola Hüzn-ü keder def ola Dilde hicap ref ola Cümle günah af ola bayram o bayram ola Tevhid ede zevk ile Hakk'ı seve şe...
Türkü - Can Bula Cananını
Can bula cananını bayram o bayram ola Kul bula sultanını bayram o bayram ola Hüzn-ü keder def ola Dilde hicap ref ola Cümle günah ef ola bayram o bayram ola Lütfi ya lütfü kerim Erişe rah...
Anonim Türküler - Can Bula Cananını
Can Bula Cananını bayram O bayram Ola Kul Bula Sultanını bayram O bayram Ola Hüzn-Ü Keder Def Ola Dilde Hicap Ref Ola Cümle Günah Ef Ola bayram O bayram Ola Lütfi Ya Lütfü Kerim Erişe Rah...
Raci Alkır - Can Bula Cananını
Can bula cananını bayram o bayram ola Kul bula sultanını bayram o bayram ola Hüsn ü keder def ola Dilde hicap def ola Cümle günah efola bayram o bayram ola Lütfi ya lütfü kerim Erişe rahm...
Celil Kalkan - Bayram O Bayram Ola
Can bula cananını bayram o bayram ola Kul bula sultanını bayram o bayram ola Hüzn ü keder def ola Dilde hicap ref ola Cümle günah affola bayram o bayram ola Lütfi ya lütfü kerim Erşe Rahm...
Erzurum Yöresi Türküleri - Can Bula Cananını
Erzurum-Raci Alkır-Raci Alkır Can Bula Cananını bayram O bayram Ola Kul Bula Sultanını bayram O bayram Ola Hüzn-Ü Keder Def Ola Dilde Hicap Ref Ola Cümle Günah Ef Ola bayram O bayram Ola ...
Gökmen - Bayram Ola
Can bulan cananı bayram ola bayram ola Buldular sultanımı bayram ol bayram ola Hüsnü keder deft ola dilde hiç affet ola Cümle günah ef ola bayram ol bayram ola Seslenir ahh yar koynunda bir çi...
Buram Buram Anadolu Türküleri - Can Bula Cananını
Can Bula Cananını Erzurum-Raci Alkır-Raci Alkır Can Bula Cananını bayram O bayram Ola Kul Bula Sultanını bayram O bayram Ola Hüzn-Ü Keder Def Ola Dilde Hicap Ref Ola Cümle ...