cenab letinand lyric results

İlahiler - Hakk'ı Anar
Zikre dalan bu lem, cenab-ı Hakk'ı anar. Arş, Kürsi, Levh-u Kalem, cenab-ı Hakk'ı anar. Böcekler, kurtlar, kuşlar, Buluttan akan yaşlar, Ovalar, dağlar, taşlar, cenab-ı Hakk'ı anar. Kavun,...
İlahiler - Yüzün Dön İltica Eyle
Ölüm vardır, gafil olma, sakın meyletme dünyaya! Kapılma mal-ü emlake, sakın aldanma dünyaya. Çalış emr-i ilahiyi yettikçe icraya! Gelenler hep sefer eyler, muhakkak dar-ı ukbaya! Yüzün dön, ilt...
Ömer Faruk Belviranlı - İntisabım Ta Ezeldendir
İntisabım ta ezeldendir cenab-ı Ahmed'e, Varis-i sırr-ı nebi sultan-ı gavs-i emcede, N'ola böyle fahredersem essala aşıklara, Ahmediyem, Ahmediyem, Ahmediyem, Ahmedi....
Rize Yöresi Türküleri - Bir Destan Başladım
Bir destan başladım derd-i meraktan Tatli göruşelum boyle iraktan İsteriz her işi cenab-i Hak'dan Sevdaluk peşinde yandum ne çare Yazdırdim destane herkes okusun Herkes merağıni arasin bulsun ...
Feyzullah Çınar - Mezhebinden Sual Olunsa
Mezhebinden sual olunsa zahit Dersin ki mezhebim Ebu Hanife Zerre kadar senin imanın olsa İmam demez idin böyle herife Haşa sümme haşa imam değildir Allahi imam-ı azam değildir İmamlık bertara...
Bakır Yurtsever - Sakın Terk-i Edepten
Sakın terk-i edepten köy-i Mahbub-i Huda'dır bu Nezergah-i ilahidir mekam-i Mustafa'dır bu Habib-i Kibriya'nın habegahıdır fazilette Tefevvuk-kerde-i arş-ı cenab-ı Kibriya'dır bu (ya Rasulallah)...
Şanlıurfa Yöresi Türküleri - Sakın Terk-i Edepten
(Kayıt) Sakın terk-i edepten köy-i Mahbub-i Huda'dır bu Nezergah-i ilahidir mekam-i Mustafa'dır bu Habib-i Kibriya'nın habegahıdır fazilette Tefevvuk-kerde-i arş-ı cenab-ı Kibriya'dır bu (ya ...
Aşık Nuri Çırağı - Getirir (Bulut Dolar Yağmur)
Bulut dolar yağmur yağar yere hoş Bütün nebatatı cana getirir Hikmetinden sual olmaz Allah'ın Her eşyada bin nişane getirir Her varlığı kudretiyle üretir Cümlesinde bin bir alem yaratır Çiçekl...
Musa Eroğlu - Tevhid Semahı
Medet Allah ya Muhammed ya Ali Bizi dergahından mahrum eyleme Pirim Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Bizi dergahından mahrum eyleme Adem'i Safiyullah Adem hakkiyçun Muhammed Mustafa hatem hakkiyçun E...
Aşık Ömer - Elem Çeküp Deli Gönül Gam Yeme
Elem çeküp deli gönül gam yeme Bir gün ağlamanın gülmesi vardır Aduya intikam kalır mı deme Herkes ettiğini bulması vardır Halk içün ibadet eder sadıklar Mevlasını bulur kalbi yanıklar Bivefa ...