Watsapa gir darixmisam senincun lyric results

Şöhrət Məmmədov - Darıxmışam Ay Ömrüm
Nəqarət Darıxmışam ay ömrüm Əllərin gözlərin üçün, Darıxmışam ay ömrüm Ətrin üçün tellərin üçün. Bənd 1 Ürəydə sevgin hər an olsun, Qoyma həyat zindan olsun, Bu canım sənə qurban olsun, Gə...
Mustafa Özkent - Kederden Mi Neden Bilmem
kederden mi neden bilmem sararmış reng-i ruhsarım seninçün bak nasıl ağlar yanar bu aşk-ı zarın ağarsa saçların kafi bana çeşm-i füsunkarın seninçün bak nasıl ağlar yanar bu ask-ı zarın...
Aşık Ömer - Benim Sen Çeşm-i Şehlaya
Benim sen çeşm-i şehlaya Elim irmez gücüm yetmez Sen gibi zülfü Leyla'ya Elim irmez gücüm yetmez Cemalin göreli cana Muhabbet elverdi bana Benim bir veçhile sana Elim irmez gücüm yetmez Se...
Aşık Usuli - Be Güzel Seni Severim
Be güzel seni severim Karşında boynum eğerim Seninçün siyah giyerim Donumu dilber donumu Kon beni yare varayım Vasfı kitabın yazayım Yar eşiğinde kazayım Sinimi hain sinimi Günahkarım Alla...
Jin (Ceyhun Zeynalov) - Buludlar
Buludlar, pambıq kimi buludlar Bütün keçmiş qızlarıma deyin salamlar Buludlar, pambıq kimi buludlar Bütün keçmiş qızlarıma deyin salamlar Üzünden güneş saçır Sevincden baş fırlanıır Vurulmusan...