Robin - Furugi aqa Imam Zaman aqa bizi her geca dua edir [ya-ali.ws] [ya-ali.ws] artist results

Robin - Furugi aqa Imam Zaman aqa bizi her geca dua edir [ya-ali.ws] [ya-ali.ws] lyric results

Tolga Sağ - Duaz-ı İmam
İlahi mustafa mürteza hakkı insan-ı kamilden ayırma bizi yüziyirmidörtbin enbiya hakkı insan-ı kamilden ayırma bizi dest-i girimizdir Imam-ı hasan hüseyn-i kerbela şahı şehiydan Imam zeynel im...
Raffi - Robin In The Rain
Robin in the rain, Such a saucy fellow. Robin in the rain, Mind your socks of yellow. Running in the garden on your nimble feet, Digging for your dinner with your long strong beak. Robin in the ...
Kul Himmet - Sana Derim Be Hey Sofi
Sana derim be hey sofi Evvel Imamınız kimdir Selvat indi şanına Hak Muhammed Ali diyendir Evvelkisi İmam Hasan İkincisi İmam Hüseyn Üçüncüsü İmam Zeynel Dördüncüsü İmam Abidin'dir Beşincis...
Pir Sultan Abdal - İmam Hüseyin 1
Aşıkın başına gelmez hal olmaz Ulaş yetiş pirim İmam Hüseyin Sende bende deyü sual olunmaz Ulaş yetiş pirim İmam Hüseyin Erenler basmamış yerlere yüzü İletüp çamura çiğnetme bizi Yarın yok dem...
Ali Sultan - N'olur Beni Şah Hüseyine Gönderin
Aşıkın başına gelmez hal olmaz Ulaş yetiş pirim İmam Hüseyin Sende bende deyü sual olunmaz Ulaş yetiş pirim İmam Hüseyin Erenler basmamış yerlere yüzü İletüp çamura çiğnetme bizi Yarın yok dem...
Çorum Yöresi Türküleri - Yaraların Bende İmam Hüseyin
Bakıp çar köşeye seyran eyliyen Yaraların bende İmam Hüseyin Hak için kendini kurban eyliyen Yaraların bende İmam Hüseyin Kalbimin aynası gönlümün yazı her dem başvuruyor gerçeğin sözü Elaman ...
Ali Ekber Çiçek - Yaraların Bende
Bakıp çar köşeye seyran eyliyen Yaraların bende İmam Hüseyin Hak için kendini kurban eyliyen Yaraların bende İmam Hüseyin Kalbimin aynası gönlümün yazı her dem başvuruyor gerçeğin sözü Elaman ka...
Tarık Kavut - Türbesin Üstünü
Türbesin üstünü nakşeylediler Gel dinim imanım İmam Hüseyin Seni dört köşeye baş eylediler Gel dinim imanım İmam Hüseyin Senin aşıkların yanar yakılır On' ki İmam katarına katılır Bunda münkir...
Pir Sultan Abdal - İmam Hüseyin 4
Türbesin üstünü nakşeylediler Gel dinim imanım İmam Hüseyin Seni dört köşeye baş eylediler Gel dinim imanım İmam Hüseyin Yetiş carımıza İmam Hüseyin Muhammet Ali'nin çeşm-i çırağı Erenler ba...
Türküler Sevdamız - İmam Hüseyin
İmamların yası yaşı çağlatan ah senin dertlerin ya Imam Hüseyin kerbela çölünde kanı çağlatan ah senin dertlerin ya Imam Hüseyin Pir İmam Hüseyin iptida meydanı hür şehit aştı gökte melekeler ka...