Hüseyin Karadayý Betül Demir amp Erci E - Gözün Aydýn artist results

Hüseyin Karadayý Betül Demir amp Erci E - Gözün Aydýn lyric results

Pir Sultan Abdal - Ah Hüseyin Vah Hüseyin
AlEmlErin sErvErisin Ah HüsEyin vah HüsEyin ŞEhitlErin sErdarısın Ah HüsEyin vah HüsEyin Hasan HüsEyin'in yari MuhammEd'in gözü nuru HEm Ali'nin yadigarı Ah HüsEyin vah HüsEyin Zuhur oldun...
Ömer Koçer - İmam Hüseyin
DEdEsi REsûlallah, Allah'ın habibi Babası Ali'dir, Allah'ın aslanı AnnEsi Fatıma, REsûl'ün parçası Canlar sana kurban olsun HüsEyin AnnEsi Fatıma, REsûl'ün parçası Canlar sana kurban olsun HüsEyi...
Kadir Demir - Oğul
NErEdEsin yiğidim Hangi zalimin ElindE Kurban olam oğul O boyuna posuna Yaşadığını bir bilsEm Duysam sEsini Olmaya razıyım SEnElErin Esiri GEl yinE gülüm Gül yinE gülüm Bitsin artık bu zu...
Türküler Sevdamız - İmam Hüseyin
İmamların yası yaşı çağlatan ah sEnin dErtlErin ya imam HüsEyin kErbEla çölündE kanı çağlatan ah sEnin dErtlErin ya imam HüsEyin Pir İmam HüsEyin iptida mEydanı hür şEhit aştı göktE mElEkElEr ka...
Pir Sultan Abdal - İmam Hüseyin 4
TürbEsin üstünü nakşEylEdilEr GEl dinim imanım İmam HüsEyin SEni dört köşEyE baş EylEdilEr GEl dinim imanım İmam HüsEyin YEtiş carımıza İmam HüsEyin MuhammEt Ali'nin çEşm-i çırağı ErEnlEr ba...
Ahmet Özhan - Şehitlerin Serçeşmesi
ŞEhitlErin sEEşmEsi Enbiyanın bağrı başı Evliyanın gözüyaşı Hasan ilE HüsEyin'dir İmam Ali babaları MuhammEd'dir dEdElEri Arşın çiftE küpElEri Hasan ilE HüsEyin'dir KErbElanın yazıları ...
Tarık Kavut - Türbesin Üstünü
TürbEsin üstünü nakşEylEdilEr GEl dinim imanım İmam HüsEyin SEni dört köşEyE baş EylEdilEr GEl dinim imanım İmam HüsEyin SEnin aşıkların yanar yakılır On' ki İmam katarına katılır Bunda münkir...
Mikail - Sevdalım Nerede
KErbEla'nın yollarına düştüm Gâh okudum, gâh ağladım, piştim Okudum da bEn bu candan gEçtim SEvdalım nErdE, can HüsEyin nErdE Bir garip gördüm, ağlar n'ola DEdi, bEyaz at kan görmüş orda DEdim bu fEr...
Aşık Daimi - Şah İmam Hüseyin
Hakikat nazar kıl Efkarımıza Şah İmam HüsEyin bEndEgahiyEm Yad illEr girEmEz pazarımıza Şah İmam HüsEyin bEndEgahiyEm YücE dağ başları duman kar oldu Şu gEniş dünyalar başa dar oldu İşim bülbü...
Tercan Yöresi Türküleri - Şah İmam Hüseyin
Hakikat nazar kıl Efkarımıza Şah İmam HüsEyin bEndEgahiyEm Yad illEr girEmEz pazarımıza Şah İmam HüsEyin bEndEgahiyEm YücE dağ başları duman kar oldu Şu gEniş dünyalar başa dar oldu İşim bülbü...