27 Manaf A Felek Meni Yaman Sixir Open.Az artist results

27 Manaf A Felek Meni Yaman Sixir Open.Az lyric results

Azerbaycan Yöresi Türküleri - Sararmışam Solmuşam
SArArmışAm solmuşAm (yArım) Bulut kimi dolmuşAm (yArım) AğlAmAyım neyleyim (yArım) Men senden AyrılmışAm (yArım) Sevirem seni İncitme Meni Meni Meni Meni Meni İncitme Meni Meni Meni Meni men...
Azerbaycan Yöresi Türküleri - Dad Felek Senin Elinden
DAd Felek senin elinden Ahır getdin zArA Meni Elden Aldın nAzlı yArı Gıldın bAhtı gArA Meni Lelem Meni goyub getmez YAnArAm tütünüm tütmez UzAg düşüb elim yetmez Hesret goymA yArA Meni Abd...
Aşık Abdullah - Dad Felek Senin Elinden
DAd Felek senin elinden Ahır getdin zArA Meni Elden Aldın nAzlı yArı Gıldın bAhtı gArA Meni Lelem Meni goyub getmez YAnArAm tütünüm tütmez UzAg düşüb elim yetmez Hesret goymA yArA Meni Abd...
Buram Buram Anadolu Türküleri - Yar Yaman Seyyit Kızı-1
YAr YAmAn Seyyit Kızı-1 Kerkük-Ercüment Avcı-AdnAn OsmAnoğlu-MuzAffer SArısözen Yâr YAmAn Seyit Kızı Sen Meni Derde SAlıpsAn Di Gel Otur YAnAşAmdA Gülle YArAm SAğAldıpsAn Bir TAbhır Göğer...
Şükriye Tutkun - Se Meni
Gene gözel ötenime geldi yAz Menim köynüm şu Alemden AyrılmAz Kim bu mAnı gözelliğe vurulmAz Gülüş gonup dudAhlArA se Meni Bizim eller okuyup bunA Meni Se Meni Ay se Meni sAklA Meni Dize...
Azerbaycan Yöresi Türküleri - Meni (Sene Gurban Olum)
Sene gurbAn olum AtA Verme bir AğyAlA Meni GulAg As Ah u nAleme Verme bir AğyAlA Meni SAlmA geyl ü gAlA Meni Gün çıhAndA günden durrAm Tendir sAllAm hAnA gurrAm Üste getsem igid yorrAm Bibi ...
Seher Dilovan - Gurban Olum
Sene gurbAn olum AtA Verme bir AğyAlA Meni GulAg As Ah u nAleme Verme bir AğyAlA Meni SAlmA geyl ü gAlA Meni Gün çıhAndA günden durrAm Tendir sAllAm hAnA gurrAm Üste getsem igid yorrAm Bibi ...
Aşık Besti - Meni (Sene Gurban Olum)
Sene gurbAn olum AtA Verme bir AğyAlA Meni GulAg As Ah u nAleme Verme bir AğyAlA Meni SAlmA geyl ü gAlA Meni Gün çıhAndA günden durrAm Tendir sAllAm hAnA gurrAm Üste getsem igid yorrAm Bibi ...
Anonim Türküler - Y
Yr YAmAn Seyit Kızı Sen Meni Derde SAlıpsAn Di Gel Otur YAnAşAmdA Gülle YArAm SAğAldıpsAn Bir TAbhır Göğercinim HArmAndAdı HArmAndAdı Her Kimin YAri De Yokdu Derd OndAdı GAm OndAdı Yr YAmA...
Azerbaycan Yöresi Türküleri - Senin (Dünya Sene Gelen Olmaz)
DünyA sene gelen olmAz ÇAlhAlAnAr ummAn dolmAz Derd AzArı gAnAn olmAz Ah u zArdı sözün senin Pis ehvAldA sormA Meni Bu mekAndA ArmA Meni YAmAn çAğA sAlmA Meni GAn AğlAyAr gözün senin Zeyne...