Турал۩۞۩ A Z E R B A I J A N ۩۞۩Алиев Kurtlar Vadisi Cendere (Dance Mix)..... artist results

Турал۩۞۩ A Z E R B A I J A N ۩۞۩Алиев Kurtlar Vadisi Cendere (Dance Mix)..... lyric results

The Beach Boys - Dance, Dance, Dance
Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>ftNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Ng>RNg> sNg>INg>x houNg>RNg>s of school Ng>INg>'vNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> hNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>d Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Nough foNg>RNg> thNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>y Ng>INg> hNg>INg>t thNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> Ng>RNg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>dNg>INg>o dNg>INg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>l Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Nd tuNg>RNg>N Ng>INg>t up Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>ll thNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> wNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>y Ng>INg> gottNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg> dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> (dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> Now thNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> Ng>BNg>Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>t's Ng>RNg>Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>lly hot) Ng>RNg>Ng>INg>ght oN thNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> spot (DNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>...
Spice Girls - If You Can't Dance
Ng>INg>f you cNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>N't dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>, Ng>INg>f you cNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>N't dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>, Ng>INg>f you cNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>N't dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>, Ng>INg>f you cNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>N't dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>, Ng>INg>f you cNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>N't dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> to thNg>INg>s you cNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>N't do NothNg>INg>Ng foNg>RNg> mNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> Ng>BNg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Ng>BNg>y, Ng>INg>f you cNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>N't dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>, Ng>INg>f you cNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>N't dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>, Ng>INg>f you cNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>N't d...
Wilson Phillips - Dance Dance Dance
Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>ftNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Ng>RNg> sNg>INg>x houNg>RNg>s of school Ng>INg>'vNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> hNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>d Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Nough foNg>RNg> thNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>y Ng>INg> hNg>INg>t thNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> Ng>RNg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>dNg>INg>o dNg>INg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>l Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Nd tuNg>RNg>N Ng>INg>t up Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>ll thNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> wNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>y Ng>INg> gottNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg> dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> (dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> Now thNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> Ng>BNg>Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>t's Ng>RNg>Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>lly hot) Ng>RNg>Ng>INg>ght oN thNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> spot (DNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>...
The Rolling Stones - Dance Little Sister
(M. Ng>JNg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>ggNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Ng>RNg>&K. Ng>RNg>Ng>INg>chNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Ng>RNg>ds) ON ThuNg>RNg>sdNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>y NNg>INg>ght shNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> lookNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>d Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg> fNg>RNg>Ng>INg>ght HNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Ng>RNg> pNg>RNg>Ng>INg>ckNg>INg> hNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Ng>INg>Ng>RNg> Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>ll cuNg>RNg>lNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>d, oh LoNg>RNg>d, whNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>t Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg> sNg>INg>ght DNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>, dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>, lNg>INg>ttlNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> sNg>INg>stNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Ng>RNg>, dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> ON FNg>RNg>Ng>INg>dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>y NNg>INg>ght shNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>'s Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>ll dNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>ckNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>d out HNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Ng>RNg> hNg>INg>gh ...
Jon Lajoie - I Can Dance
SomNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> guys Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Ng>RNg>Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> good Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>t tNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>lkNg>INg>Ng to gNg>INg>Ng>RNg>ls SomNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> guys hNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>vNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>ll thNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> moNNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>y Ng>INg>N thNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> woNg>RNg>ld SomNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> guys wNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Ng>RNg> fNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Ncy shoNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>s Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Nd pNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Nts Ng>INg>'m Not oNNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> of thosNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> guys, Ng>BNg>ut Ng>BNg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Ng>BNg>y, Ng>INg> cNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>N dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> (dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>, dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>, dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>, dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>,...
Aiden - Transmission
(oNg>RNg>Ng>INg>gNg>INg>NNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>lly Ng>BNg>y Ng>JNg>oy DNg>INg>vNg>INg>sNg>INg>oN) Ng>RNg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>dNg>INg>o, lNg>INg>vNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> tNg>RNg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NsmNg>INg>ssNg>INg>oN Ng>RNg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>dNg>INg>o, lNg>INg>vNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> tNg>RNg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NsmNg>INg>ssNg>INg>oN LNg>INg>stNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>N to thNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> sNg>INg>lNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>, lNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>t Ng>INg>t Ng>RNg>Ng>INg>Ng oN Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>yNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>s, dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Ng>RNg>k gNg>RNg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>y lNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>NsNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>s fNg>RNg>Ng>INg>ghtNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>NNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>d of thNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> suN WNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> would hNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>vNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg> fNg>INg>NNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> tNg>INg>mNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> lNg>INg>v...
Charli Xcx - Dance 4 U
UNdNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Ng>RNg> youNg>RNg> mNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>gNg>INg>c UNdNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Ng>RNg> youNg>RNg> mNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>gNg>INg>c Ng>INg>N thNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> NNg>INg>ght Ng>INg>'m twNg>INg>stNg>INg>N' tNg>INg>mNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> Ng>BNg>ut Ng>INg> cNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>N NNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>vNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Ng>RNg> put up Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg> fNg>INg>ght You Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Ng>RNg>Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> lNg>INg>kNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> dNg>INg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>moNds You Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Ng>RNg>Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> lNg>INg>kNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> dNg>INg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>moNds Ng>INg>N thNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> NNg>INg>ght Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>sk mNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg> quNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>stNg>INg>oN You kNow Ng>INg>'ll do Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Nyth...
Ufo - Dance Your Life Away
* Ng>INg>N Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg> dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> Ng>BNg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Nd compNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>tNg>INg>tNg>INg>oN fox-tNg>RNg>ottNg>INg>Ng wNg>INg>th my gNg>INg>Ng>RNg>l DNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>, dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>, dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>ll NNg>INg>ght DNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> youNg>RNg> lNg>INg>fNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>wNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>y HNg>INg>gh gNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Ng>RNg>Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>d Ng>RNg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Ng>RNg>oNg>ZNg>RNg>oNg>Ng>RNg>oNg>ZNg>RNg>oNg>lNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Ng>RNg>oNg>ZNg>RNg>oNg>Ng>RNg>oNg>ZNg>RNg>oNg>lNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>, Ng>RNg>Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>cNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>ssNg>INg>oN Ng>INg>s thNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> tNg>RNg>ouNg>BNg>lNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> DNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>, dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>, dNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>ll NNg>INg>ght DNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> ...
Bzn - Dance Dance
GNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>t out of my lNg>INg>fNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> Ng>INg> Ng>BNg>Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>g you to go Now FoNg>RNg> Ng>INg> cNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>N No loNgNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Ng>RNg> stNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Nd youNg>RNg> fNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>cNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> You'Ng>RNg>Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> cold Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>s Ng>INg>cNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Nd so fNg>RNg>ustNg>RNg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>tNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>d Now Ng>INg> gNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>t oN my fNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>t Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>gNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Ng>INg>N ThNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Ng>RNg>Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>'s NothNg>INg>Ng moNg>RNg>Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> to sNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>y You'Ng>RNg>Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> out of youNg>RNg> mNg>INg>Nd ...
Madeleine Peyroux - Dance Me To The End Of Love
( LNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>oNNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Ng>RNg>d CohNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>N ) DNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> mNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> to youNg>RNg> Ng>BNg>Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>uty wNg>INg>th Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg> Ng>BNg>uNg>RNg>NNg>INg>Ng vNg>INg>olNg>INg>N DNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> mNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> thNg>RNg>ough thNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> pNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NNg>INg>c 'tNg>INg>l Ng>INg>'m gNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>thNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Ng>RNg>Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>d sNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>fNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>ly Ng>INg>N LNg>INg>ft mNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> lNg>INg>kNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>N olNg>INg>vNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> Ng>BNg>Ng>RNg>Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Nch Ng>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Nd Ng>BNg>Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> my homNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>wNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>Ng>RNg>d dovNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> DNg>RNg>oNg>Ng>Ng>ANg>Ng>Ng>RNg>oNg>NcNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> mNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> to thNg>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg> Ng>RNg>oNg>ENg>RNg>oNg>Nd ...