Özlem Ay - Ayrilmam Birtanemden

canim sevgilim
birtanem benim
seni ölesiye severim

Ayrilmam Birtanemden
kimseye veremem
seni sevmem
inad etme
Ayrilmam Birtanemden

ne Ayse ne Fatma
anlamam Allah a
seni sevdim seni sevdim ayrilmam asla

ne Ahmet ne Musa
varmam bir daha
seni sevdim seni sevdim
ayrilmam asla

Ayrilmam Birtanemden
kimseye veremem
seni sevmem
inad etme
Ayrilmam Birtanemden
Date: 21.08.2018      View: 162