Nusret Toruni - Düşüptür (Ey Efendim)

Ey efendim derdim kime söyleyim
Günden güne can figana düşüptür
Kalmışım hayrette ya ben nideyim
Gece gündüz elamana düşüptür

Felek beni koydun gam ateşinde
Gündüz hayalimde gece düşümde
Tarih seksen dokuz on bir yaşında
Yar ateşi cismi cana düşüptür

Varsak bu yerlerden hicret eylesek
Yarene yoldaşa minnet eylesek
Arzulasak yari niyet eylesek
İmdi yolum Ardahan'a düşüptür

Ardahan'da kılsak kavli kararı
Gün be gün gelmekte ömrün zevali
Orda bulamazsam şahı maralı
Gayrı yolum Nemrut Han'a düşüptür

Nemrut Hanlı bilmez garip halinden
Bu fakir ayrılmış lebi lalinden Bana derler yanılmışsın yolundan
Senin yolun Gürcistan'a düşüptür

Bedehşan bulunmaz böyle avare
Ne yanda kavuşsam o nazlı yare
Önümüze çıktı Belhi Buhara
Dedim belki yar bu yana düşüptür

Dediler hep senin halin ne haldir
Bu kara sevdayı başından kaldır
Bedehşan buraya üç aylık yoldur
Senin yolun bir ummana düşüptür

Dediler duymadık onun ismini
Burda güzel çoktur nidek vasfını
Felek böyle yıkar kendi hasmını
Senin yolun Erzincan'a düşüptür

Sümmani neylesin dünyada varı
Ölene dek çeker bu ah u zarı
Böyledir gönülle kavl ü kararı
İmdi yolum Bedehşan'a düşüptür
Date: 11.08.2018      View: 137