Myslovitz - D

I nawet kieDy bкDк sam
Nie zmieniк siк, to nie mуj њwiat
PrzeDe mn№ Droga ktуr№ znam,
Ktуr№ ja wybraіem sam

Tak, zawsze genialny
IDealny muszк byж
I muszк chcieж, super luz i juї
Setki bzDur i juї, to nie ja

I nawet kieDy bкDк sam
Nie zmieniк siк, to nie mуj њwiat
PrzeDe mn№ Droga ktуr№ znam,
Ktуr№ ja wybraіem sam

Wiesz, lubiк wieczory
Lubiк siк schowaж na jakiњ czas
I jakoњ tak, nienaturalnie
Trochк przesaDnie, pobyж sam
Wejњж na Drzewo i patrzeж w niebo
Tak zwyczajnie, tylko їe Tutaj teї wiem kolejny raz
Nie mam szans byж kim chcк

I nawet kieDy bкDк sam
Nie zmieniк siк, to nie mуj њwiat
PrzeDe mn№ Droga ktуr№ znam,
Ktуr№ ja wybraіem sam

Noc, a noc№ gDy nie њpiк
WychoDzк choж nie chcк spojrzeж na
Chemiczny њwiat, pachn№cy szaroњci№
Z papieru miіoњci№, gDzie ty i ja
I jeszcze ktoњ, nie wiem kto
Chciaіby tak przez kilka lat
Zbyt zachіannie i trochк przesaDnie
Pobyж chwilк sam, chyba go znam

I nawet kieDy bкDк sam
Nie zmieniк siк, to nie mуj њwiat
PrzeDe mn№ Droga ktуr№ znam,
Date: 01.10.2018      View: 110