Mesut Kurtis - Derman Aradım Derdime

Sağ ve solum gözler idim
Dost yüzünü görsem deyü
Ben taşrada arar idim
Ol can içinde can imiş

Derman Aradım Derdime
Derdim bana derman imiş
Bürhan aradım aslıma
Aslım bana bürhan imiş


Savm ü salat ü hac ile
Sanma biter zahid işin
İnsan-ı kamil olmaya
Lazım olan irfan imiş

Derman Aradım Derdime
Derdim bana derman imiş
Bürhan aradım aslıma
Aslım bana bürhan imiş
Date: 01.03.2017      View: 63