Mahmut Erdal - İnsan Oluşumu Yeni Anladım

İnsan Oluşumu Yeni Anladım
Gerçeklere Meyil Verdim Vereli
Hocaya Dedeye Boşuna Kandım
Gidip Bir Mürşide Sordu Soralı

Boşuna Dolaştım Mekke'de Şam'da
Doğruyu Aradım Sevinçte Gamda
Tekniğin İcadı Bir Renkli Camda
Bütün Olanları Gördüm Göreli

Üç Nesleyle İkrar'verdim Pirime
Elime Belime Bir De Dilime
Doya Doya Baktım Dost Cemaline
Taasup Zincirin Kırdım Kıralı

Canlı Bir Kurandır-Kusursuz Kişi Kov Gıybet Eylemek Kötünün İşi
Seneler Senesi Hayali Düşü
Sonunda Gerçeğe Yordum Yoralı

Çok Dinledim Dinsiz İle Dinliyi
Eşit Gördüm Aleviyi Sünniyi
İnsan Diye Viyetnam'lı Çin'liyi
Açıp Da Bağrıma Sardım Saralı

Mahmut Erdal Göç Eyledim Yurdumda
Ne Söylese Söylesinler Ardımda
Sanki Koca Bir Dağ Kalktı Sırtımda
Cehalet Defterin Dürdüm Dürell

Şiir: Mahmut Erdal
Date: 18.08.2018      View: 127