Kul Himmet - Sana Derim Be Hey Sofi

Sana Derim Be Hey Sofi
Evvel imamınız kimdir
Selvat indi şanına
Hak Muhammed Ali diyendir

Evvelkisi İmam Hasan
İkincisi İmam Hüseyn
Üçüncüsü İmam Zeynel
Dördüncüsü İmam Abidin'dir

Beşincisi İmam Bakır
Altıncısı İmam Cafer Yedincisi Musa Kzım
Sekizincisi Rıza'dır

Dokuzuncu İmam Tak
Onuncusu Ali Nak
On birinci Hasanü'l-Askeri
On ikinci Mehdi sahib-zamandır

Kul Himmet'im bakışına
Böyle mi girdi düşüne
İki cihn güneşine
Pk eyleyen Kur'an'dır
Date: 21.08.2018      View: 113