Kesme Şeker - Failün Meçhulün

Yanındaki çocukları gördüm geçen salı
Selamlaştık caddelerde
Sen bağırıyordun, zıkkım iç diyordun
Ama ben yıkılmadım, bak hala ayaktayım
Sakin bir pazardı, güzel bir kahvaltı
Gazetede gördüm birden o güzel insanı
Failün mefailün, failü meçhulün
Yeter artık yeter, bu kaçıncı ölümüm
Failün mefailün, failü meçhulün
Yeter artık yeter, bu kaçıncı ölümüm
Kaptan yeter artık, bu kaçıncı ölümüm
Date: 11.10.2018      View: 92