Kemal Kaplan - İnsanlığa Değer Verir

insanlığa değer verir
böylece ehli imanım
kötü ahlakı hor görüp
ona kaynamaz hiç canım

benden sorma abdest namaz
sabırlı ol hele biraz
arapcam çok kısa pek az
safi sevgidir lisanım

yetmiş iki huri bilmem
verseler de yine almam
çünkü ben hakkından gelmem
geçimi dar bir insanım

ol cennet olsun hep sana kederlenme benden yana
cehennem kar etmez bana
cennet benim ben insanım

şeytanı bilmem ki nasıl
hangi millet hangi asıl
o yaklaşmaz bana hasıl
onunla ben ben düşmanım

ibreti böyle bir ferdim
ben gönlümü dosta verdim
insanlığa emek verdim
sanma ki buna pişmanım

İbreti
Derleyen: Tamer Talipoğlu
Date: 18.08.2018      View: 104