Kayseri Yöresi Türküleri - Sultan Murad Kalkmış

(ahey) Hazır ol vaktine de Nemse kralı
Mağripten üstüne asker geliyor
(ahey) Yıkacaktır da tacın ile tahtını
Sultan Murat kalkmış kendi geliyor
(geliyor ey geliyor ey ah)

(ahey) Gelen Ahmet Paşa da kendidir kendi
Elli bin süvari de küsürü cünd
(ahey) Kaçma kafir kaçma da ölümün şimdi
Hacı Bektaş Veli kalkmış geliyor
(geliyor ey geliyor ey ah)
(ahey) Yetmiş bin var da siyah postal giyecek
Seksen bin var Allah Allah diyecek
(ahey) Doksan bin var da tatlı cana kıyacak
Yüz bini de Tatarandan geliyor
(geliyor ey geliyor ey ah)

(ahey) Karac'oğlan da der ki burda durulmaz
Güleç yüze tatlı dile doyulmaz
(ahey) Gökteki yıldızdan da çoktur sayılmaz
Yedi iklim dört köşeden geliyor
(geliyor ey geliyor ey ah)
Date: 11.10.2018      View: 81