İsmail Hakkı Demircioğlu - Yad Eller Duymadan

Yaylaya giderken
Yolun olayım
Elinde kuruyan
Gülün olayım
Ağzında söyleyen
Dilin olayım
Yad Eller Duymadan
Sar beni beni

Ateşim yanıyor
Dumanım tütmez
Söylediklerimi
Duymaz işitmez
Ne beni alır Ne de terk etmez
Yad Eller Duymadan
Sev beni beni

Ben sana aşığım
Yolum şaşırdım
Sarp kayadan beni
Dağdan aşırdın
Gece gündüz
Hayaline düşürdün
Yad Eller Duymadan
Sar beni beni

Date: 18.08.2018      View: 150