İsmail Hakkı Demircioğlu - Rüzg

Esme Rüzgar, esme Rüzgar
Alnımı yalayıp gitme.
Kafamda gene yangın var
Alevlerimi dağıtma.

Boşa harcama hızını
Çalma dalların sazını
Işıtlı ayın yüzünü
Kara bulutla kapatma.

Toprağa değdikçe yanıp
Düz ovalarda fır dönüp
Yüce dağlarda şahlanıp Çukur derelerde yatma

Dağdan düşen sel gibiyim
Karla yüklü dal gibiyim
Kurumuş gazal gibiyim
Beni dört bir yana atma.

Sen deli, efkarım deli
İkimiz şaşırdık yolu
Viranda baykuş misali
Ötme deli Rüzgar, ötme.

Date: 25.09.2018      View: 130