İsmail Hakkı Demircioğlu - Nasib Olsa

Nasibolsa yine gitsem yaylaya
Doya doya baksam suna boyluya
Senin için yalvarayım mevlaya
Belki seni bana yazar yaradan

Yüce dağ başında pınar gözüsün
Sürüden seçilmiş körpe kuzusun
Güzellerin başı yayla kızısın
Belki seni bana yazar yaradan

Ela göz üstüne eymedir kaşı
Başına bağlamış bir telli poşu
Talib'i coşkun der bulunmaz eşi
Belki seni bana yazar yaradan
Date: 19.09.2018      View: 174