İsmail Hakkı Demircioğlu - Kesik Türkü

Uşak karasevdaya
Düşersen kül olursun
Yana yana çıraya

Uşak karakayaya
Güpegündüz ortaya
Serilir de ölürsün

Uşak karatakaya
Binersen boğulursun
Tam çıkarken karaya
Uşak uşak can uşak
Beline karakuşak
Değil sevda sararsın

Uşak bakma güllere
Sonra karakuyuya
Düşer kurtulamazsın
Uşak karasevdaya

Date: 26.09.2018      View: 145