Hüseyin Sanı - Gözel Olan Bu Dünyanın Varıdı

Gözel Olan Bu Dünyanın Varıdı
Almasıdır hayvasıdır narıdı
Teze çıkmış bahçaların barıdı
Bağbanam bahçadan yaralı gözel

Surahı teg deste deste gezende
Tellerinize derib gülden düzende
Sallanıban dost bağında gezende
Gezmeyin çok menden aralı gözel

Mecnun teg çıkmışam yuca dağlara
Ayrıldın getmege ağ otaklara
Horyat eli deyceg gül dodaklara
Bağrım başı yanar karalı gözel

Barabarın yokdu gezem elleri
Kaymak dodakları şirin dilleri
Saniyem dermedim gönça gülleri
Gül tegi rengimiz saralı gözel
Date: 26.08.2018      View: 131