Hüseyin Karakuş - Sen Munzursun 2

Otuz sekiz yılı bir fida yılı
Fidalar büyüdü öğrendik yolu
Kırılmaz Dersimin en ince dalı
Laş Deresinden gel geç efendim
Kutu Deresinden gel geç efendim

Sen Munzursun Munzur
Sana gelmez hınzır
Ana Fatma gibi yardımcın hazır
Seyit Rıza gibi yardımcın hazır

Uyandı bu kurtlar her gün ayakta
Dersim sırrın vermez sağdır ayakta
Haskar Dağı gibi gönül ayakta
Düldül Tepesinden gel geç efendim
Dolu Baba gibi gül geç efendim
Sen Munzursun Munzur
Sana gelmez hınzır
Ana Fatma gibi yardımcın hazır
Kırmızı Dağ gibi yardımcın hazır

Bulundu cevherler demir çürüdü
Cevher işlediler kamil bürüdü
Onlar kinle değil ilmle yürüdü
Tarihte bir nokta Dersim efendim
Unutma cevherin Dersim efendim

Sen Munzursun Munzur
Sana gelmez hınzır
Kırmızı Köprü gibi yardımcın hazır
Göle Çetu gibi yardımcı hazır

Date: 22.09.2018      View: 110