Hüseyin Karakuş - Kamil (Şerciler)

Dost olup da kuyuları kazdılar
Yüreksizler akıldan da azdılar
Yalan yanlış yaşamları yozdular
Cehaletle o çağlarda kalındı
Serden sarıldığımız yar yalındı

Kmil olanlarla yolda yürürken
Yolda gördük birkaç iti ürürken
Aşkı dert edip anlattık çürürken
İçtik aşk meyini orda kalındı
Serden sarıldığımız yar yalındı

Karakuşlar güller açar bahçede
Vermezler izini yoktur keşkede
Aşkın yolu bir geçer o lehçede
Yürüdükçe yollar esas alındı
Serden sarıldığımız yar yalındı

Date: 09.10.2018      View: 74