Gültekinler - Yoruldu Gönül

Gahi rüzgr gibi esip dolaşır
Gahi şahin gibi baza ulaşır
Gahi turnalarla çölde eğleşir
Çırpına çırpına Yoruldu Gönül

Gahi kervan olup çekiyor katar
Gahi tüccar olup kumaşlar satar
Gahi garip mihman hanlarda yatar
Gahi kem gözlere hor oldu gönül

Gahi pervanesiz tutuşup yanar
Gahi şimşek gibi havada döner
Gahi bülbül olup dallara konar
Gahi dikenlere sarıldı gönül
Date: 13.08.2018      View: 92