Gültekinler - Nuhun Gemisine

Nuhun Gemisine bühtan edenler
Yelken açıp yel kadrini ne bilir
Ol Süleyman kuş dilini bilirdi
Her Süleyman dil kadrini ne bilir

Arap atlarında olur fırkalar
Kimi sarhoş yürür kimi ırgalar
Gübreliğe inip konan kargalar
Has bahçede gül kadrini ne bilir

Dünya benim diye zenginlik satan
Helal ekmeğine haramlar katan
Sonradan sonraya beyliğe yeten
Zalim olur el kadrini ne bilir

Bühtan: kara çalma, iftira.

Date: 04.10.2018      View: 123