Göle Yöresi Türküleri - Ardahan'ı Anlatayım Ben Size

Ardahan'ı Anlatayım Ben Size
Şekeri var şerbeti var balı var
Tarlasında çayırında çiçekler
Lalesi var sümbülü var gülü var

Ardahan'ın çoktur kuzu koyunu
İnsanları merttir bilmez oyunu
Herkes yüzer içer kura suyunu
Yağmuru var ırmağı var seli var

Beyaz olur kışın dağlar kar ile
Genci gezer oyun oynar bar ile
Hayat bulur sevdalısı yar ile
Edebi var erkanı var yolu var

Doldur hancı rakı ver sen şişeden
Sırrı bunu böyle söyler neşeden
Ankara'da yazı yazar köşeden
Sazı var sohbeti var dili var
Date: 19.09.2018      View: 137