Eyyub Yaqubov - Kim bilir

Nə olar bir anlığ keçmişə dönsəm?
Bəxtimi oyada bilsəm
Ağrısız acısız yaşaya bilsəm
Yamanca yorulmuşam mən
Nə olar bir anlığ keçmişə dönsəm?
Bəxtimi oyada bilsəm
Ağrısız acısız yaşaya bilsəm
Yamanca yorulmuşam mən
Kim bilir?
Qəlbimin ağrısını Kim bilir?
Həsrətin yanğısını Kim bilir?
Yamanca yorulmuşam mən
Kim bilir?
Qəlbimin ağrısını Kim bilir?
Həsrətin yanğısını Kim bilir?
Yamanca yorulmuşam mən
Gözlərim yolda qulağım səsdə
Qalmayıb daha həvəsdə
Ürəyim döyünür qızıl qəfəsdə
Yamanca yorulmuşam mən
Gözlərim yolda qulağım səsdə
Qalmayıb daha həvəsdə
Ürəyim döyünür qızıl qəfəsdə
Yamanca yorulmuşam mən

Bircə gün bəxtəvər yaşaya bilsəm
Üzümdə gülərdi hərdən
Belə yaşamaqdan yaxşıdır ölsəm
Yamanca yorulmuşam mən
Bircə gün bəxtəvər yaşaya bilsəm
Üzümdə gülərdi hərdən
Belə yaşamaqdan yaxşıdır ölsəm
Yamanca yorulmuşam mən
Kim bilir?
Qəlbimin ağrısını Kim bilir?
Həsrətin yanğısını Kim bilir?
Yamanca yorulmuşam mən
Kim bilir?
Qəlbimin ağrısını Kim bilir?
Həsrətin yanğısını Kim bilir?
Yamanca yorulmuşam mən
Gözlərim yolda qulağım səsdə
Qalmayıb daha həvəsdə
Ürəyim döyünür qızıl qəfəsdə
Yamanca yorulmuşam mən
Gözlərim yolda qulağım səsdə
Qalmayıb daha həvəsdə
Ürəyim döyünür qızıl qəfəsdə
Yamanca yorulmuşam mən

Kim bilir?
Qəlbimin ağrısını Kim bilir?
Həsrətin yanğısını Kim bilir?
Yamanca yorulmuşam mən
Kim bilir?
Qəlbimin ağrısını Kim bilir?
Həsrətin yanğısını Kim bilir?
Yamanca yorulmuşam mən
Gözlərim yolda qulağım səsdə
Qalmayıb daha həvəsdə
Ürəyim döyünür qızıl qəfəsdə
Yamanca yorulmuşam mən
Gözlərim yolda qulağım səsdə
Qalmayıb daha həvəsdə
Ürəyim döyünür qızıl qəfəsdə
Yamanca yorulmuşam mən
Yamanca yorulmuşam mən
Yamanca yorulmuşam mən
Yamanca yorulmuşam mən
Date: 07.01.2019      View: 90

Eyyub Yaqubov's biography

Eyyub Yaqubov

Eyyub Yaqubov is an Azerbaijani singer.

Eyyub Yaqubov other lyrics