Emre Saltık - Kış Yaşadım

Kış Yaşadım yaza ayan
Dulda geçti ömrüm benim
Bülbül idim gül arayan
Dalda geçti ömrüm benim

Sevgi dedim kin verdiler
Yaralandım tuz bastılar
Hem övdüler hem dövdüler
Dilde geçti ömrüm benim

Divan durdum ağa beye Bunca ömrüm giti zaya
Mecnun oldum bir leylaya
Çölde geçti ömrüm benim

Ayhani'nin kırık beli
Tutmaz oldu eli kolu
Çamur çaylak engel dolu
Yolda ğeçti ömrüm benim

Date: 29.09.2018      View: 116