Emre Saltık - Kardeşlik Halayı (Potpori)

Dama çıkmış bir güzel
Delile delile destane
Damın etrafın gezer

Elinde bır deste gül
Delile delile destane
Kendi gülünden güzel
Delile delile destane

Melli

Melemam ğu sanara
Lese rındekı tadana
Nu wana dotıra yena
Nere melli melli melli
Çımburi qeytan qalemi
Melamamı çıka vaci
Betu çıto tavağ keri

Zer mircan

Zer mircan,iro iro
Dik wan da.dike nivro
Ro ji me bu sed u si ro

Zer mircan mircan mircan
Zer mircan nal gerdeni

Date: 05.10.2018      View: 131